Albrechtsbrunnen im Albertina
Albrechtsbrunnen – Albertina (c) Alfred Krumpschmid

Albrechtsbrunnen im Albertina

Foto von Alfred Krumpschmid

Die Einreichung „Albrechtsbrunnen im Albertina“ von Alfred Krumpschmid.